Międzynarodowy certyfikat transferowy - cz. II

W poprzedniej części artykułu została przedstawiona procedura uzyskania ITC, w sytuacji modelowej, w której żadna ze stron biorących udział w procesie rejestracji nie kwestionuje podstaw jej dokonania.

W praktyce oczywiście prawo klubu do rejestracji zawodnika jest często kwestionowane, a federacja, w której poprzednio został zarejestrowany zawodnik może odmówić wydania certyfikatu. Procedurę związaną ze sporami związanymi z wydaniem certyfikatu opisuje poniżej. [...]

Międzynarodowy certyfikat transferowy – cz. I

Międzynarodowy certyfikat transferowy – uwagi ogólne

Międzynarodowy certyfikat transferowy („International Transfer Certificate”, w skrócie „ITC”) jest niezbędnym dokumentem w procesie dokonywania zmiany przynależności klubowej piłkarzy klubów różnych federacji narodowych.

Zasady regulujące procedurę uzyskania certyfikatu oraz związane z nim wymagania określa Regulamin FIFA dotyczący statusu oraz transferu zawodników, którego obecnie obowiązująca wersja weszła w życie w kwietniu 2015 roku ([...]

 Do góry