Mechanizm solidarności przy transferach międzynarodowych

Mechanizm solidarności w futbolu („solidarity mechanism”) polega na przekazywaniu określonej części kwoty transferu zawodnika na rzecz klubów, które brały udział w jego piłkarskiej edukacji.

W założeniu mechanizm ma umożliwić małym klubom, często działającym na stricte niekomercyjnych zasadach, partycypacje w ekonomicznym sukcesie wychowanego przez siebie zawodnika. Mechanizm nagradza więc kluby za ich wkład w rozwój i wychowanie profesjonalnych zawodników. [...]

Rozwiązanie kontraktu trenerskiego

W niedawnym artykule opisywaliśmy najważniejsze zmiany dotyczące treści kontraktu trenerskiego wynikające z uchwały Zarządu PZPN z dnia 12 grudnia 2014 roku dot. zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym, a trenerem piłki nożnej (dalej jako „Uchwała”). Uchwała weszła w życie 1 stycznia 2015 roku, uchylając jednocześnie uchwałę nr III/25 z dnia 8 czerwca 2000 roku Zarządu PZPN dot. „Zasad” regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym, a trenerem piłki nożnej. Uchwała jednak, oprócz wymogów co do treści kontraktu trenerskiego, reguluje również[...]

 Do góry