Występ w rezerwach może uniemożliwić jednostronne rozwiązanie kontraktu przez klub

Jedną z bardziej istotnych zmian wprowadzonych przez PZPN w marcu tego roku jest umożliwienie obu stronom kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej - rozwiązania kontraktu na mocy jednostronnego oświadczenia złożonego drugiej stronie bez konieczności korzystania z pośrednictwa PZPN. Dziś chciałbym odnieść się do jednej z podstaw umożliwiającej takie działanie ze strony klubu tj. sytuacji odpowiednio długiej niezdolności zawodnika do gry.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 54/ II Zarządu PZPN (dalej jako „Uchwała”) klub na podstawie art. 8 ust. 5 lit.[...]

Kontrakt trenerski

Od 2015 roku obowiązują w Polskim Związku Piłki Nożnej nowe przepisy dotyczące nie tylko kontraktów zawodniczych (uchwała Zarządu PZPN z dnia 27 marca 2015 roku dotycząca  minimalnych wymagań dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej), ale również nowe kontrakty trenerskie. Stało się tak za sprawą uchwały Zarządu PZPN z dnia 12 grudnia 2014 roku dot. zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej (dalej jako „[...]

 Do góry