Będzie mniej cudzoziemców w Ekstraklasie?

W ostatnich latach coraz częściej pojawiały się głosy, że na boiskach piłkarskiej Ekstraklasy występuje coraz więcej obcokrajowców prezentujących wątpliwą jakość piłkarską, pobierających dodatkowo często niemałe wynagrodzenie, a przede wszystkim zabierających miejsce w składzie młodym utalentowanym zawodnikom z Polski. Polski Związek Piłki Nożnej postanowił chociaż częściowo zahamować to niebezpieczne zjawisko i wprowadzić od obecnego sezonu limit obcokrajowców  spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych (Uchwała nr  XI/300 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej (dalej jako „Uchwała”)

Ograniczenie liczby cudzoziemców na boisku

O co dokładnie chodzi? Zgodnie z Uchwałą, w sezonie 2015/2016 do każdego klubu, bez względu na klasę rozgrywkową może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników - cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym może występować równocześnie na boisku jedynie ograniczona liczba takich graczy. W przypadków meczów Ekstraklasy i Pucharu Polski na szczeblu centralnym będzie to w sezonie 2015/2016 maksymalnie 3 zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej. Natomiast, w rozgrywkach I, II, III ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz Pucharu Polski na szczeblu Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej  będzie mógł występować jedynie 1 zawodnik-cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej. Trzeba również zaznaczyć, że w przypadku Ekstraklasy oraz Pucharu Polski na szczeblu centralny limit obcokrajowców spoza Unii Europejskiej zmaleje od sezonu 2016/2017 do 2 graczy.

Warto również zwrócić uwagę, że Uchwała określa wymogi dla rejestracji zawodnika – cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej. Może on być bowiem potwierdzony i uprawniony do gry wyłącznie jako zawodnik profesjonalny, bez względu na klasę rozgrywkową, w której występuje klub pozyskujący takiego zawodnika. Na zasadzie wyjątku od tej zasady, kluby występujące w rozgrywkach  IV ligi i niższych klas rozgrywkowych, będą mogli zgłosić do gry jednego zawodnika - cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej o statusie amatora pod warunkiem posiadania przez takiego zawodnika dokumentów zaświadczających legalizację pobytu zawodnika- cudzoziemca w Polsce.

Skutki uchwały?

Jako, że uchwała mimo że uchwalona została już w 2013 roku, znajduje zastosowanie dopiero od bieżącego sezonu rozgrywkowego to warto sprawdzić czy wpłynęła na politykę kadrową klubów Ekstraklasy. W obecnym sezonie w kadrach klubów Ekstraklasy znajduje się 112 graczy spoza Polski, a w tym 38 to cudzoziemcy spoza krajów Unii Europejskiej. Z kolei w sezonie 2014/2015 zespoły Ekstraklasy zatrudniały 132 zawodników spoza Polski, spośród których 54 to gracze z spoza państw członkowskich Unii Europejskiej. Przed obecnym sezonem zatem kluby pozbyły się w sumie 20 obcokrajowców, przy czym aż 16 było obywatelami krajów spoza obszaru Unii Europejskiej. Warto jeszcze zauważyć, że tylko cztery kluby – Cracovia, Korona Kielce, Lech Poznań oraz Wisła – miały w poprzednim sezonie w swoich kadrach więcej niż trzech graczy będących obywatelami krajów nienależących do Unii Europejskiej – odpowiednio 4, 7, 5 i 6.

Skutki Uchwały można jednak zauważyć szczególnie, jeżeli przyjrzymy się ile spośród tych 35 cudzoziemców to zawodnicy, którzy trafili do Ekstraklasy w tegorocznym letnim okienku transferowych. Jest ich bowiem zaledwie 11. W dodatku w kadrach tylko czterech klubów – Cracovii, Lechii Gdańsk, Legii Warszawa oraz Pogoni Szczecin – jest więcej niż wynosi tegoroczny limit na cudzoziemców, którzy mogą występować równocześnie na boisku (w każdym po 4).

Polski Związek Piłki Nożnej, w drodze dostępnych prawem środków[1], spróbował odgórnie uregulować problem zalewu boisk polskiej Ekstraklasy cudzoziemcami często o wątpliwej jakości piłkarskiej. Miało to przede wszystkim pomóc młodszym zawodników przebić się do składu drużyn klubów z Ekstraklasy, którym miejsca często zajmują właśnie obcokrajowcy. Pozostaje oczywiście pytanie na ile, uchwałami PZPN da się zmienić polityką kadrową klubów, mimo, że przecież w porównaniu do poprzedniego sezonu, w obecnych rozgrywkach na boiskach Ekstraklasy pojawia się już mniej. cudzoziemców, co można oczywiście łączyć z obowiązywaniem Uchwały. Wydaje się jednak, że aby uniknąć wystąpienia kolejnej fali cudzoziemców, którzy mogli by zagościć w polskich klubach, niezbędna jest przede wszystkim zmiana filozofii prowadzenia klubów Ekstraklasy, zwłaszcza rozwój akademii piłkarskich oraz profesjonalnego skautingu.[1] Warto bowiem przypomnieć, że zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (obecnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) w znanej sprawie Bosmana (C – 415/93), niezgodne z prawem unijnym są reguły stosowane przez stowarzyszenia sportowe, wedle których w meczach rozgrywanych w organizowanych przez nie zawodach kluby piłkarskie mogą wystawić do gry na boisku jedynie ograniczoną liczbę piłkarzy zawodowych będących obywatelami innych państw członkowskich.

 Do góry