Naming rights i Kit sponsorship

    •  Krzysztof Wróbel
  • Komentarze

Umowa sponsoringu jest tzw. umową nienazwaną, którą zawiera się na podstawie art. 353KC. Umowa ma charakter konsensualny, odpłatny i dwustronnie zobowiązujący. Przyjmuje się, (choć nie jest to jedyne stanowisko) że umowa sponsoringowa ma charakter wzajemny. W związku z tym, że umowa sponsoringowa przynosi korzyści każdej ze stron, a do oceny świadczeń należy się posłużyć subiektywną oceną stron uważam, że jest to trafny pogląd. Konsekwencją swobody umów jest zróżnicowany charakter umów sponsoringowych. Przedmiot takich umów jest specyficzny, dlatego należy wykazać dużą wiedzę i znajomość tematu przy tworzeniu wzajemnych obowiązków i zasad odpowiedzialności. Kancelaria Tomczak & Partnerzy wielokrotnie uczestniczyła w przygotowywaniu takich umów. Specjaliści kancelarii brali też udział w stosunkowo nowej na polskim rynku transakcji naming rights czyli sprzedaży praw do nazwy obiektu sportowego.

Rynek sponsoringu w Polsce

Rynek sponsoringu w Polsce nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. Ciężko nawet oszacować jego wielkość. Aby zrozumieć potencjał sponsoringu można posłużyć się wartością mediową, która wzrosła w ciągu ostatnich 10 lat o ok. 1150 %. Wartość mediowa to inaczej koszt, który trzeba by ponieść na reklamę, aby dotrzeć do tej samej liczby odbiorców, którzy przy okazji sponsorowania danego podmiotu zapoznali się z marką przedsiębiorcy. Łączna wartość mediowa sponsoringu w Polsce w 2012 roku wyniosła 2,5 mld złotych (źródło: Pentagon Research).

Nowe typy umów

Umowy sponsoringowe mogą być umowami jednorazowymi, ramowymi, szczegółowymi, wieloletnimi. Mogą określać świadczenia rzeczowe, świadczenia w postaci udzielenia licencji lub prawa powoływania się na fakt sponsorowania itd. Umowa sponsoringowa daje olbrzymie możliwości marketingowe dla przedsiębiorcy, ponieważ jej treść można dopasować do zapotrzebowania i możliwości każdej firmy.

Kit sponsorship

Przykładem tego są kontrakty sponsorskie dotyczące umiejscowienia logo na stroju drużyny/zawodnika (kit sponsorship). Elastyczność umowy sponsorskiej prowadzi do wprowadzenia nowych umów, które dotyczą umiejscowienia logo sponsora na stroju piłkarskim w konkretnych okolicznościach. Drużyna nie musi się więc ograniczać do jednego sponsora i może zawrzeć kilka umów, które pozwolą jej posługiwać się logiem sponsora w zależności od rozgrywek. Może także udostępnić miejsce na strojach treningowych.  Łączna wartość takich kontraktów w jednej z najmocniejszych lig piłkarskich, czyli Premier League w sezonie 2013/2014 wyniosła 166 mld GBP.

Naming Rights

Eksperci od marketingu sportowego prognozują także wzrost zainteresowania umowami naming rights. Na podstawie takiej umowy sponsor nabywa pakiet praw sponsorskich, reklamowych i marketingowych do korzystania z wizerunku stadionu. Przedmiotem umowy naming rights jest określenie uprawnień przyznanych sponsorowi przez właściciela lub dzierżawcę obiektu oraz ustalenie wynagrodzenia, z tego tytułu. Umowa musi określać szczegółowe zasady współpracy stron oraz zasady odpowiedzialności z tytułu  jej naruszenia. Na podstawie tak skonstruowanej umowy sponsor nabywa prawo do używania tytułu sponsora tytularnego obiektu, może też otrzymać prawo do samodzielnego ustalenia logo stadionu. Postanowienia umowy naming rights powinny również dotyczyć  zagadnień związanych z prawem reklamowym, takich jak: możliwości umieszczenia logo sponsora w określonych miejscach na stadionie, czy emitowania spotów reklamowych na telebimach. Umowa sponsoringowa daje więc olbrzymie możliwości, a stadion może stać się idealnym miejscem, na którym sponsor będzie podpisywał kolejne lukratywne kontrakty. Dlatego w umowie naming rights warto zadbać także o pakiet hospitality – czyli możliwość korzystania z loży honorowej na sponsorowanym obiekcie.

 Do góry