Zmiany wokół ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Już od kilku lat eksperci wypunktowują absurdy i wadliwe rozwiązania ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 693) (dalej: ubim lub Ustawa). Wydaje się, że jesteśmy już na ostatnim etapie do wprowadzenia zmian, które mają zracjonalizować przepisy dotyczące organizacji imprez masowych w Polsce. Zmiany mają  przynieść korzyści zarówno dla organizatorów jak i kibiców.

Przykładowe zmiany

1. Dopasowanie wymogów kompatybilnego systemu elektronicznego do realiów [...]

Sponsoring w transmisjach sportowych

Sponsoring transmisji sportowych można podzielić na dwie formy: sponsoring bezpośredni oraz sponsoring pośredni. Pierwszy z nich dotyczy sponsorowania samej transmisji telewizyjnej. Stronami takiej umowy sponsorskiej są: nadawca telewizyjny oraz sponsor. Sponsoring pośredni to inaczej sponsorowanie zawodów sportowych, które relacjonowane są w mediach. Taka umowa będzie więc zawarta pomiędzy organizatorem imprezy sportowej i sponsorem (o czym należy pamiętać przy podpisywaniu takiej umowy pisaliśmy w artykule: [...]

Dron na stadionie

Międzynarodowy Trybunał ds. Sportu w Lozannie (dalej także jako „CAS”) opublikował w ostatnim czasie dwa dość ciekawe orzeczenia związane z meczem eliminacji Mistrzostw Europy 2016 pomiędzy Serbią, a Albanią z października ubiegłego roku.

Wyroki są interesujące z wielu, nie tylko prawnych względów, niniejszy tekst będzie jednak ograniczał się do jednego, konkretnego zagadnienia poruszonego przez CAS w uzasadnieniu wyroku CAS 2015/A/3874. Zagadnienie to dotyczy ogólnych zasad odpowiedzialności narodowych federacji za zachowania kibiców [1].[...]

„Ambush-marketing” zagrożeniem dla sponsora

Polska coraz częściej staje się areną wielkich imprez sportowych, czego przykładem są ubiegłoroczne mistrzostwa świata w siatkówce, czy też planowane w następnym roku mistrzostwa europy w piłce ręcznej. Wzrasta też ilość zainteresowanych przedsiębiorców, którzy poprzez sponsoring pragną partycypować w wydarzeniu sportowym. O czym jednak należy pamiętać przy umowach sponsorskich związanych z dużą imprezą sportową?

Przede wszystkim należy, starannie zabezpieczyć się przed [...]

Prawo Unii Europejskiej a sport

Sport na terytorium państwa regulowany jest w istocie przez dwa ośrodki – związki sportowe oraz krajowego ustawodawcę. Na tym polu dochodziło często i dochodzić będzie także w przyszłości do napięć i iskrzenia. Skuteczna koegzystencja regulacji tworzonych przez organizacje sportowe i ustaw z zakresu prawa sportowego jest możliwa.

Podstawą do kompatybilności tych dwóch porządków prawnych jest wzajemny podział kompetencji zgodny z ustaloną granicą autonomii. Uznanie pozycji, jaką mają międzynarodowe organizacje sportowe na arenie międzynarodowej oraz autonomii stworzonego[...]

„Match-fixing” i "pośrednik transakcyjny" w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN

Nowelizacja ustawy o sporcie, o której już pisaliśmy na łamach naszego portalu, miała zagwarantować przestrzeganie podstawowych praw sportowców takich jak: prawo do obrony oraz dwuinstancyjność postępowania.

Regulamin dyscyplinarny PZPN spełniał już wcześniej wymogi, które po nowelizacji będą obowiązywać każdy polski związek sportowy. Jednakże, w wyniku wprowadzenia nowych przepisów przez FIFA, zmianom uległ także Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej (dalej: „Regulamin”).[...]

 Do góry