TMS – Transfer matching system

TMS („Transfer matching system”) jest elektroniczną bazą danych oraz narzędziem do administrowania transferami międzynarodowymi stworzoną przez FIFA głównie w celu zapewnienia transparentności rynku i uniemożliwienia wykorzystywania transferów do prania brudnych pieniędzy.

Korzystanie z systemu jest obligatoryjne dla klubów oraz federacji narodowych i co do zasady są one zobowiązane do załatwiania wszelkich formalności związanych z transferami międzynarodowymi oraz rejestracją zawodników za pomocą TMS.[...]

 Do góry