System niepłacenia

Zaległości płatnicze klubów wobec zawodników są zjawiskiem strukturalnymi piłki nożnej. Rzecz prosta - problem występuje w różnych krajach w różnej skali, statystycznie jednak rzecz biorąc więcej jest krajów, w których problem ów występuje niż takich, w których go nie ma.

Psychologiczną istotą problemu jest to, że kluby zaciągają zobowiązania „pod zastaw” przyszłych sukcesów. Ponieważ sukcesów jest w futbolu ograniczona liczba, toteż co najmniej w przypadku części klubów przyjęte zobowiązania stają się niewykonalne. W ogólności, największym problemem[...]

TMS – Transfer matching system

TMS („Transfer matching system”) jest elektroniczną bazą danych oraz narzędziem do administrowania transferami międzynarodowymi stworzoną przez FIFA głównie w celu zapewnienia transparentności rynku i uniemożliwienia wykorzystywania transferów do prania brudnych pieniędzy.

Korzystanie z systemu jest obligatoryjne dla klubów oraz federacji narodowych i co do zasady są one zobowiązane do załatwiania wszelkich formalności związanych z transferami międzynarodowymi oraz rejestracją zawodników za pomocą TMS.[...]

Opcja jednostronnego przedłużenia kontraktu

Pomimo braku wyraźnej regulacji przez FIFA możliwości wprowadzania do kontraktów piłkarskich opcji jednostronnego ich przedłużania, to w praktyce, takie zapisy funkcjonowały na rynku od dłuższego czasu. Miało to miejsce przede wszystkim w Ameryce Południowej, ale także w Europie. Często prowadziło to do postępowań spornych prowadzonych przez FIFA czy CAS (por. sprawy Carlos Bueno & Cristian Rodriguez; Sortirios Kyrgiakos; Diego Barreto czy Javier Alexandro Almiron[...]

FIFA zwiększa ochronę wynagrodzenia zawodników

Nieregulowanie zobowiązań finansowych w terminie to od lat dość istotny problem w profesjonalnym futbolu. Przykładowo w raporcie nt. sytuacji piłkarzy w Europie wschodniej przygotowanym na zlecenie Międzynarodowej federacji piłkarzy zawodowych („FIFpro”) w 2012 roku do istnienia zaległości finansowych dotyczących wynagrodzenia podstawowego przyznawało się  41,4 % piłkarzy, a do zaległości wynikających z premii 53,4 %. Przy czym w Polsce wartości te wynosiły odpowiednio 42,9 % w przypadku zaległości w wypłatach wynagrodzenia podstawowego oraz 60,7 % w przypadku wypłat[...]

Spory kontraktowe – gdzie dochodzić roszczeń

Czy zawodnik może dochodzić roszczeń pieniężnych wynikających z kontraktu przed sądem powszechnym? Możliwości zawodnika będą w dużej mierze uzależnione od formy prawnej w jakiej zawarł kontrakt.

Umowa cywilnoprawna

Zawodnicy zobowiązani są do zawierania w kontratakach profesjonalnych klauzuli poddającej spory wynikłe z kontraktu jurysdykcji piłkarskiego sądu polubownego[1]. Taki zapis stanowi szczególny przypadek umowy o właściwość sądu (tzw. „umowa prorogacyjna[...]

 Do góry