Stawka liniowa PIT także dla profesjonalnych sportowców

Naczelny Sąd Administracyjny dnia 22 czerwca 2015 roku wydał niezmiernie korzystne dla profesjonalnych sportowców postanowienie, w którym to potwierdził, że zawodowo grający sportowiec może rozliczać się z Fiskusem tak, jak przedsiębiorca, czyli według stawki liniowej 19 proc. 

Składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego przedstawiono do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: Czy przychody z uprawiania sportu mogą być zaliczone do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Sąd podjął następującą uchwałę: Przychody sportowców mogą być zaliczone do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli działalność sportowca spełnia wymóg prowadzenia we własnym imieniu w celach zarobkowych bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły i nie dotyczą jej wyłączenia dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Organy administracji skarbowej prezentowały dotychczas twarde pro fiskalne stanowisko, które było często potwierdzane przez niejednolite w tej kwestii orzecznictwo sądów administracyjnych. Świetnie zarabiający piłkarze i inni profesjonalni sportowcy musieli dotychczas płacić 32 procentowy podatek od zarobków, które przekraczały kwotę 85 528 zł.

Niniejsze postanowienie odnosi się w równym stopniu do klubów sportowych. Mianowicie nie będą już one płatnikami podatku dochodowego, ani nie będą musiały odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Pomimo, że postanowienie NSA odnosi się do podatku PIT, to pośrednio będzie wywierało skutki w rozliczania się sportowców i klubów z podatku VAT.

 Do góry