Sukces przed FIFA

W ramach jednej z prowadzonych przez Kancelarię spraw udało się osiągnąć znaczący sukces i uzyskać korzystne rozstrzygnięcie Izby ds. Rozwiązywania Sporów przy FIFA (Dispute Resolution Chamber – DRC). Mianowicie, w imieniu naszego Klienta – Piłkarza prowadziliśmy postępowanie przed DRC o zasądzenie od byłego klubu Piłkarza zaległego wynagrodzenia oraz odszkodowania za naruszenie warunków kontraktu. W związku z brakiem terminowego regulowania wynagrodzenia na rzecz Piłkarza, Piłkarz zmuszony był do rozwiązania kontraktu z ważnych powodów leżących po stronie Klubu (just cause). W zeszłym tygodniu prawidłowość rozwiązania kontraktu oraz zasadność żądań Piłkarza zostały potwierdzone przez DRC.

Warto też wskazać, że już od dłuższego czasu, dzięki uzyskaniu Decyzji o Tymczasowej Rejestracji, Piłkarz może aktywnie kontynuować karierę niezależnie od zakończonego właśnie w pierwszej instancji sporu z Klubem.

Jeszcze raz okazało się, że dla FIFA najważniejszym jest zapewnienie Piłkarzom możliwości gry w piłkę, przy jednoczesnym zabezpieczeniu ich interesów finansowych.

 Do góry