Sukces przed FIFA

W ramach jednej z prowadzonych przez Kancelarię spraw udało się osiągnąć znaczący sukces i uzyskać korzystne rozstrzygnięcie Izby ds. Rozwiązywania Sporów przy FIFA (Dispute Resolution Chamber – DRC). Mianowicie, w imieniu naszego Klienta – Piłkarza prowadziliśmy postępowanie przed DRC o zasądzenie od byłego klubu Piłkarza zaległego wynagrodzenia oraz odszkodowania za naruszenie warunków kontraktu. W związku z brakiem terminowego regulowania wynagrodzenia na rzecz Piłkarza, Piłkarz zmuszony był do rozwiązania kontraktu z ważnych powodów leżących po stronie Klubu[...]

Zmiana klubu przez zawodnika niepełnoletniego – amatora nie wyklucza zawarcia odpłatnej umowy transferowej

Pytanie pojawiło się w jednej ze spraw prowadzonych przez Kancelarię.

Po zmianie miejsca zamieszkania 12 - letniego piłkarza, do nowego klubu, w którym rozpoczął treningi wpłynęła propozycja zawarcia odpłatnej umowy transferowej z klubem, w którym poprzednio występował („klub odstępujący”).

Pojawiło się zatem pytanie czy taka praktyka jest dopuszczalna. Innymi słowy czy w świetle prawa dopuszczalne jest odpłatne transferowanie zawodników niepełnoletnich, a jeżeli tak,  czy propozycja przedstawiona przez klub odstępujący jest w jakiś sposób wiążąca dla klubu[...]

 Do góry