Regulaminy wewnątrzklubowe w świetle nowych przepisów PZPN

W dniu 27 marca 2015 roku Zarząd PZPN podjął uchwałę nr III/54 w sprawie Minimalnych Wymagań dla Standardowych Kontraktów Zawodników w Sektorze Zawodowej Piłki Nożnej (dalej jako „Minimalne Wymagania”). Uchwała ta stanowi implementacje do polskiego prawa piłkarskiego Porozumienia dotyczącego minimalnych wymagań dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej na terenie Unii Europejskiej oraz pozostałym terytorium UEFA podpisanego w Brukseli w dniu 19 kwietnia 2012 roku przez UEFA, The European Professional Football Leagues (EPFL), The European Club[...]

Finansowe skutki jednostronnego rozwiązania kontraktu

Zakończył się ponad 10 letni spór sądowy związany z kokainową wpadką byłego piłkarza Chelsea Londyn, Adriana Mutu. Finalnie Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (dalej: „CAS” lub „Trybunał”) w rozpoznawanych łącznie sprawach CAS 2013/A/3365 oraz CAS 2013/A/3365, uznał, że podpisanie kontraktu z zawodnikiem, z którym poprzedni klub rozwiązał kontrakt z winy zawodnika, nie rodzi solidarnej odpowiedzialności odszkodowawczej nowego klubu.

W ostatnim czasie CAS opublikował pełną treść wyroku wydanego w dniu 21 stycznia 2015 roku. Co prawda arbitrzy w sprawie[...]

Nowe możliwości rozwiązania kontraktu przez klub

Uchwała z dnia 27 marca br. Zarządu PZPN ustala minimalne wymagania dla standardowych kontraktów w sektorze zawodników piłki nożnej. W przeciwieństwie do poprzednio obowiązujących przepisów przepisy polskie stanowią implementację nie przepisów ustalanych przez UEFA, ale – są wdrożeniem porozumienia UEFA, organizacji europejskich lig piłkarskich (EPFL), Europejskie Stowarzyszenie Klubów (ECA) oraz Międzynarodową Federację Piłkarzy Zawodowych Oddział Europejskich. Porozumienie to pochodzi jeszcze z 2012 roku.[...]

Nowe przepisy a dotychczasowy status menedżerów

Z dniem 1 kwietnia 2015 roku weszły w życie Regulacje dotyczące współpracy z pośrednikami (FIFA Regulations on Working with Intermediaries). Zastąpią one dotychczasowe przepisy dotyczące Agentów zawodników (FIFA Players' Agents Regulations). Każda z krajowych federacji piłkarskich jest zobowiązana do implementowania powyższych przepisów FIFA do krajowego prawa piłkarskiego. W Polsce implementacja Regulacji dotyczących współpracy z pośrednikami została dokonana Uchwałą nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi.[...]

Prywatne inwestycje w prawa do piłkarzy

Co do zasady wszelkie prawa ekonomiczne do zawodnika przysługują temu klubowi, z którym podpisał on aktualnie obowiązujący kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Jednak jedną z istniejących na rynku form inwestycji jest zawieranie odpowiednich umów, które powodują, że prawa te przechodzą na określony podmiot zewnętrzny, np. na fundusze inwestycyjne, co określa się mianem Third Party Ownership (dalej jako "TPO"). TPO pozwala na udział strony trzeciej w odpowiedniej proporcji w kwocie uzyskanej ze sprzedaży zawodnika, w którego transfer wcześniej zainwestowała,[...]

Profesjonalne kontrakty z młodymi piłkarzami

Profesjonalne kontraktowanie młodych piłkarzy stało się palącą kwestią dla większości klubów prowadzących szkolenie. Dzieje się tak z kilku powodów, ale w zasadzie wszystkie związane są z rozwojem rynku piłkarskiego i rosnącą wartością młodych piłkarzy. O ile jeszcze kilka lat temu, polskie kluby najczęściej walczyły o zawodników pełnoletnich to obecnie rywalizacja zaczyna się na dużo wcześniejszym etapie, akademii czy szkółek piłkarskich.

Dlatego też kluby i pośrednicy, a może zwłaszcza rozdzice piłkarzy powinni wiezdzieć jak kształtują się zasady zawierania[...]

 Do góry