Prawnicy

Mateusz Walczak

Urodzony w 1992 roku w Tarnowskich Górach.

Obecnie student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje pracę magisterską na temat odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie.

W Kancelarii od września 2015 roku. Zajmuje się prawem korporacyjnym, prawem restrukturyzacyjnym oraz prawem sportowym.

 Do góry