Prawnicy

Mateusz Walczak

Urodzony w 1992 roku w Tarnowskich Górach.

Obecnie student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje pracę magisterską na temat odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie.

W Kancelarii od września 2015 roku. Zajmuje się prawem korporacyjnym, prawem restrukturyzacyjnym oraz prawem sportowym.

Dokonania

Rozwiązanie kontraktu trenerskiego

W niedawnym artykule opisywaliśmy najważniejsze zmiany dotyczące treści kontraktu trenerskiego wynikające z uchwały Zarządu PZPN z dnia 12 grudnia 2014 roku dot. zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym, a trenerem piłki nożnej (dalej jako „Uchwała”). Uchwała weszła w życie...

Kontrakt trenerski

Od 2015 roku obowiązują w Polskim Związku Piłki Nożnej nowe przepisy dotyczące nie tylko kontraktów zawodniczych (uchwała Zarządu PZPN z dnia 27 marca 2015 roku dotycząca  minimalnych wymagań dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej), ale również nowe...

Pomoc publiczna na infrastrukturę sportową

W ostatnich latach w naszym kraju powstaje coraz więcej nowoczesnej infrastruktury sportowej, finansowanej głównie przez gminy. Dość wspomnieć, że w piłkarskiej Ekstraklasie jedenaście klubów posiada stadiony, które zostały oddane do użytku lub zmodernizowane w ostatnich dziesięciu latach,...

Będzie mniej cudzoziemców w Ekstraklasie?

W ostatnich latach coraz częściej pojawiały się głosy, że na boiskach piłkarskiej Ekstraklasy występuje coraz więcej obcokrajowców prezentujących wątpliwą jakość piłkarską, pobierających dodatkowo często niemałe wynagrodzenie, a przede wszystkim zabierających miejsce w składzie...

Bridge transfers w piłce nożnej

Kluby piłkarskie, głównie z Ameryki Południowej oraz Portugalii i Hiszpanii, poszukują różnych sposobów na minimalizowaniu kosztów transferów zawodników, chcąc zachować jednocześnie swoją sportową konkurencyjności. Jednym z instrumentów temu służących jest instytucja bridge transfers....

     Do góry