System transferowy

Międzynarodowy certyfikat transferowy - cz. II

W poprzedniej części artykułu została przedstawiona procedura uzyskania ITC, w sytuacji modelowej, w której żadna ze stron biorących udział w procesie rejestracji nie kwestionuje podstaw jej dokonania.

W praktyce oczywiście prawo klubu do rejestracji zawodnika jest często kwestionowane, a federacja, w której poprzednio został zarejestrowany zawodnik może odmówić wydania certyfikatu. Procedurę związaną ze sporami związanymi z wydaniem certyfikatu opisuje poniżej. [...]

Międzynarodowy certyfikat transferowy – cz. I

Międzynarodowy certyfikat transferowy – uwagi ogólne

Międzynarodowy certyfikat transferowy („International Transfer Certificate”, w skrócie „ITC”) jest niezbędnym dokumentem w procesie dokonywania zmiany przynależności klubowej piłkarzy klubów różnych federacji narodowych.

Zasady regulujące procedurę uzyskania certyfikatu oraz związane z nim wymagania określa Regulamin FIFA dotyczący statusu oraz transferu zawodników, którego obecnie obowiązująca wersja weszła w życie w kwietniu 2015 roku ([...]

Bridge transfers w piłce nożnej

Kluby piłkarskie, głównie z Ameryki Południowej oraz Portugalii i Hiszpanii, poszukują różnych sposobów na minimalizowaniu kosztów transferów zawodników, chcąc zachować jednocześnie swoją sportową konkurencyjności. Jednym z instrumentów temu służących jest instytucja bridge transfers. Wśród cech wyróżniających tą instytucję wskazuje się, brak sportowego celu takiego transferu, uczestnictwo przy takiej transakcji trzech klubów – a) klubu sprzedającego, b) [...]

TMS – Transfer matching system

TMS („Transfer matching system”) jest elektroniczną bazą danych oraz narzędziem do administrowania transferami międzynarodowymi stworzoną przez FIFA głównie w celu zapewnienia transparentności rynku i uniemożliwienia wykorzystywania transferów do prania brudnych pieniędzy.

Korzystanie z systemu jest obligatoryjne dla klubów oraz federacji narodowych i co do zasady są one zobowiązane do załatwiania wszelkich formalności związanych z transferami międzynarodowymi oraz rejestracją zawodników za pomocą TMS.[...]

Reprezentant Polski w III lidze – o rejestracji zawodników przy transferach międzynarodowych

W ostatnim tygodniu media dość obszernie informowały o rejestracji byłego zawodnika reprezentacji Polski Adama Kokoszki w III ligowym Beskidzie Andrychów jednocześnie łącząc ten fakt z jego przyszłym transferem do Śląska Wrocław1. Część komentatorów (całkiem zasadnie) upatrywała w takim zachowaniu próby sprytnego obejścia przepisów dotyczących transferów zawodników, przyrównując je równocześnie (już znacznie mniej zasadnie) do okoliczności transferu Krzysztofa Danielewicza. Przy transferze (transferach) Adama Kokoszki odmiennie niż w sprawie Danielewicza ani piłkarzowi[...]

Czy zakaz transferowy na pewno zaszkodził Barcelonie?

Dnia 19 sierpnia 2014 roku Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna FIFA nałożyła na klub FC Barcelona karę zakazu wykonywania transferów krajowych jak i międzynarodowych przez dwa kolejne okresy transferowe, grzywnę w wysokości 450,000 CHF oraz reprymendę za naruszenie art. 19 Regulacji FIFA dotyczącego statusu i transferów zawodników piłkarskich, a dokładnie za nieprzestrzeganie obowiązku rejestracji młodocianych piłkarzy1.

Sportowy Sąd Arbitrażowy z siedzibą w Lozannie podtrzymał w dniu 5 grudnia 2014 roku decyzję Komisji Dyscyplinarnej FIFA2. Tym samym FC Barcelona została[...]

 Do góry