Rozwiązywanie sporów

Spory kontraktowe – gdzie dochodzić roszczeń

Czy zawodnik może dochodzić roszczeń pieniężnych wynikających z kontraktu przed sądem powszechnym? Możliwości zawodnika będą w dużej mierze uzależnione od formy prawnej w jakiej zawarł kontrakt.

Umowa cywilnoprawna

Zawodnicy zobowiązani są do zawierania w kontratakach profesjonalnych klauzuli poddającej spory wynikłe z kontraktu jurysdykcji piłkarskiego sądu polubownego[1]. Taki zapis stanowi szczególny przypadek umowy o właściwość sądu (tzw. „umowa prorogacyjna[...]

Sukces przed FIFA

W ramach jednej z prowadzonych przez Kancelarię spraw udało się osiągnąć znaczący sukces i uzyskać korzystne rozstrzygnięcie Izby ds. Rozwiązywania Sporów przy FIFA (Dispute Resolution Chamber – DRC). Mianowicie, w imieniu naszego Klienta – Piłkarza prowadziliśmy postępowanie przed DRC o zasądzenie od byłego klubu Piłkarza zaległego wynagrodzenia oraz odszkodowania za naruszenie warunków kontraktu. W związku z brakiem terminowego regulowania wynagrodzenia na rzecz Piłkarza, Piłkarz zmuszony był do rozwiązania kontraktu z ważnych powodów leżących po stronie Klubu[...]

Prawo Pechstein jak prawo Bosmana?

Zdyskwalifikowana za doping łyżwiarka Claudia Pechstein może ubiegać się o odszkodowanie od Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU) przed sądami powszechnymi. Przedmiotową decyzję w tej sprawie podjął 15 stycznia br. Sąd Krajowy w Monachium. Choć sprawa dotyczy zimowej dyscypliny sportowej, to jednak konsekwencje z niej wynikające mogą mieć znaczenie także dla prawa piłki nożnej i interesów zawodowych piłkarzy.

W 2009 roku była mistrzyni świata i medalistka igrzysk olimpijskich Pechstein została zawieszona na dwa lata za stosowanie dopingu przez ISU. Kontrowersje w tej[...]

 Do góry