Prywatne inwestycje

Prywatne inwestycje w prawa do piłkarzy

Co do zasady wszelkie prawa ekonomiczne do zawodnika przysługują temu klubowi, z którym podpisał on aktualnie obowiązujący kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Jednak jedną z istniejących na rynku form inwestycji jest zawieranie odpowiednich umów, które powodują, że prawa te przechodzą na określony podmiot zewnętrzny, np. na fundusze inwestycyjne, co określa się mianem Third Party Ownership (dalej jako "TPO"). TPO pozwala na udział strony trzeciej w odpowiedniej proporcji w kwocie uzyskanej ze sprzedaży zawodnika, w którego transfer wcześniej zainwestowała,[...]

 Do góry