Pośrednicy

Nowe przepisy a dotychczasowy status menedżerów

Z dniem 1 kwietnia 2015 roku weszły w życie Regulacje dotyczące współpracy z pośrednikami (FIFA Regulations on Working with Intermediaries). Zastąpią one dotychczasowe przepisy dotyczące Agentów zawodników (FIFA Players' Agents Regulations). Każda z krajowych federacji piłkarskich jest zobowiązana do implementowania powyższych przepisów FIFA do krajowego prawa piłkarskiego. W Polsce implementacja Regulacji dotyczących współpracy z pośrednikami została dokonana Uchwałą nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi.[...]

Nowe przepisy FIFA: pośrednicy zamiast menedżerów

W dniu 31 marca tego roku, dotychczas obowiązujące przepisy Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) regulujące działalność Agentów zawodników (Players' Agents Regulations) przestaną obowiązywać. Od 1 kwietnia 2015 roku zastąpią je Regulacje dotyczące współpracy z pośrednikami (Regulations on Working with Intermediaries). Nowa regulacja prawna, choć dotyczyć będzie wciąż tego samego zagadnienia, to jednak w wielu aspektach nowe przepisy diametralnie różnią się od tych, które zostaną uchylone.[...]

FIFA zmienia przepisy o agentach piłkarskich

Od 1 kwietnia 2015 roku obowiązują nowe regulacje FIFA dotyczące agentów piłkarskich.

Pierwsza rewolucja dotyczy już samego nazewnictwa, bowiem według nowej regulacji „agentów zawodników licencjonowanych przez FIFA” (FIFA Player Agents) zastąpią „pośrednicy” (intermediaries).

Pośrednikiem ma być osoba fizyczna lub osoba prawna, które odpłatnie lub nieodpłatnie reprezentuje zawodnika i/lub klub w negocjacjach prowadzonych w celu zawarcia umowy o pracę lub reprezentuje sam klub przy zawieraniu umowy transferu. Tym samym poszerzona została definicja obecnego „agenta”,[...]

 Do góry