Piłkarze małoletni

Zmiana klubu przez zawodnika niepełnoletniego – amatora nie wyklucza zawarcia odpłatnej umowy transferowej

Pytanie pojawiło się w jednej ze spraw prowadzonych przez Kancelarię.

Po zmianie miejsca zamieszkania 12 - letniego piłkarza, do nowego klubu, w którym rozpoczął treningi wpłynęła propozycja zawarcia odpłatnej umowy transferowej z klubem, w którym poprzednio występował („klub odstępujący”).

Pojawiło się zatem pytanie czy taka praktyka jest dopuszczalna. Innymi słowy czy w świetle prawa dopuszczalne jest odpłatne transferowanie zawodników niepełnoletnich, a jeżeli tak,  czy propozycja przedstawiona przez klub odstępujący jest w jakiś sposób wiążąca dla klubu[...]

Profesjonalne kontrakty z młodymi piłkarzami

Profesjonalne kontraktowanie młodych piłkarzy stało się palącą kwestią dla większości klubów prowadzących szkolenie. Dzieje się tak z kilku powodów, ale w zasadzie wszystkie związane są z rozwojem rynku piłkarskiego i rosnącą wartością młodych piłkarzy. O ile jeszcze kilka lat temu, polskie kluby najczęściej walczyły o zawodników pełnoletnich to obecnie rywalizacja zaczyna się na dużo wcześniejszym etapie, akademii czy szkółek piłkarskich.

Dlatego też kluby i pośrednicy, a może zwłaszcza rozdzice piłkarzy powinni wiezdzieć jak kształtują się zasady zawierania[...]

 Do góry