Organizacja imprez

Zmiany wokół ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Już od kilku lat eksperci wypunktowują absurdy i wadliwe rozwiązania ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 693) (dalej: ubim lub Ustawa). Wydaje się, że jesteśmy już na ostatnim etapie do wprowadzenia zmian, które mają zracjonalizować przepisy dotyczące organizacji imprez masowych w Polsce. Zmiany mają  przynieść korzyści zarówno dla organizatorów jak i kibiców.

Przykładowe zmiany

1. Dopasowanie wymogów kompatybilnego systemu elektronicznego do realiów [...]

Zakazy stadionowe: obowiązki licencyjne

Meczom piłki nożnej od zawsze towarzyszy duże zainteresowanie publiczności. Gdy na stadionie znajduje się kilka czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi niezbędnym jest wprowadzenie pewnych reguł zachowania, które zapewnią bezpieczeństwo innym uczestnikom widowiska. Takie widowisko stanowi masową imprezę sportową. Zastosowanie zatem znajdą tutaj przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 611, j.t.) (dalej jako „ubim” lub „Ustawa”).[...]

 Do góry