Kontrakty

Rozwiązanie kontraktu trenerskiego

W niedawnym artykule opisywaliśmy najważniejsze zmiany dotyczące treści kontraktu trenerskiego wynikające z uchwały Zarządu PZPN z dnia 12 grudnia 2014 roku dot. zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym, a trenerem piłki nożnej (dalej jako „Uchwała”). Uchwała weszła w życie 1 stycznia 2015 roku, uchylając jednocześnie uchwałę nr III/25 z dnia 8 czerwca 2000 roku Zarządu PZPN dot. „Zasad” regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym, a trenerem piłki nożnej. Uchwała jednak, oprócz wymogów co do treści kontraktu trenerskiego, reguluje również[...]

Występ w rezerwach może uniemożliwić jednostronne rozwiązanie kontraktu przez klub

Jedną z bardziej istotnych zmian wprowadzonych przez PZPN w marcu tego roku jest umożliwienie obu stronom kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej - rozwiązania kontraktu na mocy jednostronnego oświadczenia złożonego drugiej stronie bez konieczności korzystania z pośrednictwa PZPN. Dziś chciałbym odnieść się do jednej z podstaw umożliwiającej takie działanie ze strony klubu tj. sytuacji odpowiednio długiej niezdolności zawodnika do gry.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 54/ II Zarządu PZPN (dalej jako „Uchwała”) klub na podstawie art. 8 ust. 5 lit.[...]

Kontrakt trenerski

Od 2015 roku obowiązują w Polskim Związku Piłki Nożnej nowe przepisy dotyczące nie tylko kontraktów zawodniczych (uchwała Zarządu PZPN z dnia 27 marca 2015 roku dotycząca  minimalnych wymagań dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej), ale również nowe kontrakty trenerskie. Stało się tak za sprawą uchwały Zarządu PZPN z dnia 12 grudnia 2014 roku dot. zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej (dalej jako „[...]

Odszkodowania za szkody moralne za rozwiązanie kontraktu – przełomowy wyrok CAS

Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu („CAS”) w sprawie Sebastiana Ariosy przeciwko Club Olimpia (TAS 2015/A/3882 oraz TAS 2015/A/3871), po raz pierwszy w historii przy ustalaniu odszkodowania z tytułu rozwiązania kontraktu bez uzasadnionej przyczyny („just cause”), uwzględnił kwotę mającą rekompensować zawodnikowi poniesione szkody moralne („moral damages”).

O ile formalnie taka możliwość istniała zawsze (co szerzej wyjaśnię, w dalszej części tekstu), jest to pierwsze orzeczenie CAS, które w praktyce uwzględnia roszczenia zawodnika w zakresie szkód moralnych związanych[...]

Nowość w systemie licencyjnym Ekstraklasy

W niedawnym artykule  Michał Tomczak pisał o obowiązujących od 1 kwietnia przepisach PZPN dających zawodnikowi prawo do jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy klubu w przypadku gdy klub opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia za okres dwóch miesięcy, co powinno skłonić kluby do bardziej terminowego płacenia należności zawodnikom. Drugim takim nowym rozwiązaniem, wydaje się dużo skuteczniejszym, mogą być zmiany w podręczniku licencyjnym dla klubów Ekstraklasy na sezon 2015/16 [1] (dalej: podręcznik licencyjny) związane z zaległościami wobec pracowników klubu,[...]

Opcja jednostronnego przedłużenia kontraktu

Pomimo braku wyraźnej regulacji przez FIFA możliwości wprowadzania do kontraktów piłkarskich opcji jednostronnego ich przedłużania, to w praktyce, takie zapisy funkcjonowały na rynku od dłuższego czasu. Miało to miejsce przede wszystkim w Ameryce Południowej, ale także w Europie. Często prowadziło to do postępowań spornych prowadzonych przez FIFA czy CAS (por. sprawy Carlos Bueno & Cristian Rodriguez; Sortirios Kyrgiakos; Diego Barreto czy Javier Alexandro Almiron[...]

 Do góry