Certyfikaty międzynarodowe

Certyfikat transferowy (ITC) – bez warunków

Informacja poniższa powstała na tle praktyki doradczej Kancelarii w ramach procedury wydawania certyfikatu ITC  dla zawodnika uprawiającego piłkę nożną.

Regulamin ds. Statusu i Transferów Piłkarzy (Regulamin) przewiduje, że wydanie certyfikatu nie może być uzależnione od spełnienia jakiegokolwiek warunku ani też ograniczone czasowo. Certyfikat powinien być także wydawany bezpłatnie. Wszelkie postanowienia umowne naruszające powyższe zasady będą uznane za nieważne (art. 9 ust. 1  Regulaminu).[...]

 Do góry