Sponsoring

Naming rights i Kit sponsorship

Umowa sponsoringu jest tzw. umową nienazwaną, którą zawiera się na podstawie art. 3531  KC. Umowa ma charakter konsensualny, odpłatny i dwustronnie zobowiązujący. Przyjmuje się, (choć nie jest to jedyne stanowisko) że umowa sponsoringowa ma charakter wzajemny. W związku z tym, że umowa sponsoringowa przynosi korzyści każdej ze stron, a do oceny świadczeń należy się posłużyć subiektywną oceną stron uważam, że jest to trafny pogląd. Konsekwencją swobody umów jest zróżnicowany charakter umów sponsoringowych. Przedmiot takich umów jest specyficzny, dlatego należy[...]

Sponsoring w transmisjach sportowych

Sponsoring transmisji sportowych można podzielić na dwie formy: sponsoring bezpośredni oraz sponsoring pośredni. Pierwszy z nich dotyczy sponsorowania samej transmisji telewizyjnej. Stronami takiej umowy sponsorskiej są: nadawca telewizyjny oraz sponsor. Sponsoring pośredni to inaczej sponsorowanie zawodów sportowych, które relacjonowane są w mediach. Taka umowa będzie więc zawarta pomiędzy organizatorem imprezy sportowej i sponsorem (o czym należy pamiętać przy podpisywaniu takiej umowy pisaliśmy w artykule: [...]

„Ambush-marketing” zagrożeniem dla sponsora

Polska coraz częściej staje się areną wielkich imprez sportowych, czego przykładem są ubiegłoroczne mistrzostwa świata w siatkówce, czy też planowane w następnym roku mistrzostwa europy w piłce ręcznej. Wzrasta też ilość zainteresowanych przedsiębiorców, którzy poprzez sponsoring pragną partycypować w wydarzeniu sportowym. O czym jednak należy pamiętać przy umowach sponsorskich związanych z dużą imprezą sportową?

Przede wszystkim należy, starannie zabezpieczyć się przed [...]

 Do góry