Dron na stadionie

Międzynarodowy Trybunał ds. Sportu w Lozannie (dalej także jako „CAS”) opublikował w ostatnim czasie dwa dość ciekawe orzeczenia związane z meczem eliminacji Mistrzostw Europy 2016 pomiędzy Serbią, a Albanią z października ubiegłego roku.

Wyroki są interesujące z wielu, nie tylko prawnych względów, niniejszy tekst będzie jednak ograniczał się do jednego, konkretnego zagadnienia poruszonego przez CAS w uzasadnieniu wyroku CAS 2015/A/3874. Zagadnienie to dotyczy ogólnych zasad odpowiedzialności narodowych federacji za zachowania kibiców [1].[...]

„Ambush-marketing” zagrożeniem dla sponsora

Polska coraz częściej staje się areną wielkich imprez sportowych, czego przykładem są ubiegłoroczne mistrzostwa świata w siatkówce, czy też planowane w następnym roku mistrzostwa europy w piłce ręcznej. Wzrasta też ilość zainteresowanych przedsiębiorców, którzy poprzez sponsoring pragną partycypować w wydarzeniu sportowym. O czym jednak należy pamiętać przy umowach sponsorskich związanych z dużą imprezą sportową?

Przede wszystkim należy, starannie zabezpieczyć się przed [...]

Prawo Unii Europejskiej a sport

Sport na terytorium państwa regulowany jest w istocie przez dwa ośrodki – związki sportowe oraz krajowego ustawodawcę. Na tym polu dochodziło często i dochodzić będzie także w przyszłości do napięć i iskrzenia. Skuteczna koegzystencja regulacji tworzonych przez organizacje sportowe i ustaw z zakresu prawa sportowego jest możliwa.

Podstawą do kompatybilności tych dwóch porządków prawnych jest wzajemny podział kompetencji zgodny z ustaloną granicą autonomii. Uznanie pozycji, jaką mają międzynarodowe organizacje sportowe na arenie międzynarodowej oraz autonomii stworzonego[...]

„Match-fixing” i "pośrednik transakcyjny" w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN

Nowelizacja ustawy o sporcie, o której już pisaliśmy na łamach naszego portalu, miała zagwarantować przestrzeganie podstawowych praw sportowców takich jak: prawo do obrony oraz dwuinstancyjność postępowania.

Regulamin dyscyplinarny PZPN spełniał już wcześniej wymogi, które po nowelizacji będą obowiązywać każdy polski związek sportowy. Jednakże, w wyniku wprowadzenia nowych przepisów przez FIFA, zmianom uległ także Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej (dalej: „Regulamin”).[...]

Jakie zmiany w ustawie o sporcie?

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał 12 sierpnia 2015 r. nowelizację Ustawy o sporcie.

Istotne zmiany

Najwięcej kontrowersji wzbudziło wprowadzenie dla polskich związków sportowych (dalej: PZS) obowiązku członkostwa we właściwej międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez MKOl organizacji. Wprowadzone zmiany umocnią pozycję MKOl, która będzie mogła wpłynąć na to, którzy sportowcy w Polsce będą mogli otrzymywać stypendia, a którzy będą musieli liczyć tylko na prywatnych sponsorów.[...]

Godność człowieka według UEFA – „nie” dla rasizmu, „nie” dla bezprawia

Treść art. 14 Regulaminu Dyscyplinarnego UEFA (dalej: „Regulamin” lub „RDU”) zna większość prawników pracujących dla polskich klubów piłkarskich, które wzięły udział w europejskich pucharach. Przepis ten penalizuje każdy przejaw obrazy godności człowieka i najczęściej jest podstawą do wymierzenia kary za użycie przez kibiców transparentu o charakterze rasistowskim lub politycznym.  Każdy z czołowych polskich klubów takich jak: Legia Warszawa, Lech Poznań czy Śląsk Wrocław otrzymał już na podstawie tego przepisu odpowiednią karę.[...]

 Do góry