Kontrakt trenerski

Od 2015 roku obowiązują w Polskim Związku Piłki Nożnej nowe przepisy dotyczące nie tylko kontraktów zawodniczych (uchwała Zarządu PZPN z dnia 27 marca 2015 roku dotycząca  minimalnych wymagań dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej), ale również nowe kontrakty trenerskie. Stało się tak za sprawą uchwały Zarządu PZPN z dnia 12 grudnia 2014 roku dot. zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej (dalej jako „[...]

Prawo konkurencji środkiem na walkę z wszechwładzą międzynarodowych federacji sportowych?

O tym jak wielką władzę posiadają obecnie międzynarodowe federacje sportowe, takie jak FIFA czy MKOL nie trzeba nikogo przekonywać, pozostaje jednak pytanie czy istnieją środki do walki z ich monopolem. Skutecznym środkiem w tej walce okazały się unijne przepisy dotyczące swobody przepływu pracowników w Unii Europejskiej, czego najbardziej znanym przykładem jest sprawa Bosmana.[1] Nie wszystkie problemy jakie powstają na skutek monopoli federacji sportowej da się jednak rozwiązać za pomocą przepisów o swobodach rynku wewnętrznego. Należałoby się zatem zastanowić, czy[...]

Pomoc publiczna na infrastrukturę sportową

W ostatnich latach w naszym kraju powstaje coraz więcej nowoczesnej infrastruktury sportowej, finansowanej głównie przez gminy. Dość wspomnieć, że w piłkarskiej Ekstraklasie jedenaście klubów posiada stadiony, które zostały oddane do użytku lub zmodernizowane w ostatnich dziesięciu latach, w budowie wciąż jest stadion Górnika Zabrze, a w planach jest także nowy obiekt Ruchu Chorzów. Powstać może jednak w związku z tym pytanie – czy skoro stadiony te mogą służyć klubom je wynajmującym do celów komercyjnych (np. poprzez sprzedaż praw do nazwy obiektu, tzw. [...]

Będzie mniej cudzoziemców w Ekstraklasie?

W ostatnich latach coraz częściej pojawiały się głosy, że na boiskach piłkarskiej Ekstraklasy występuje coraz więcej obcokrajowców prezentujących wątpliwą jakość piłkarską, pobierających dodatkowo często niemałe wynagrodzenie, a przede wszystkim zabierających miejsce w składzie młodym utalentowanym zawodnikom z Polski. Polski Związek Piłki Nożnej postanowił chociaż częściowo zahamować to niebezpieczne zjawisko i wprowadzić od obecnego sezonu limit obcokrajowców  spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych[...]

Odszkodowania za szkody moralne za rozwiązanie kontraktu – przełomowy wyrok CAS

Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu („CAS”) w sprawie Sebastiana Ariosy przeciwko Club Olimpia (TAS 2015/A/3882 oraz TAS 2015/A/3871), po raz pierwszy w historii przy ustalaniu odszkodowania z tytułu rozwiązania kontraktu bez uzasadnionej przyczyny („just cause”), uwzględnił kwotę mającą rekompensować zawodnikowi poniesione szkody moralne („moral damages”).

O ile formalnie taka możliwość istniała zawsze (co szerzej wyjaśnię, w dalszej części tekstu), jest to pierwsze orzeczenie CAS, które w praktyce uwzględnia roszczenia zawodnika w zakresie szkód moralnych związanych[...]

Nowość w systemie licencyjnym Ekstraklasy

    •  Mateusz Walczak
  • Komentarze

W niedawnym artykule  Michał Tomczak pisał o obowiązujących od 1 kwietnia przepisach PZPN dających zawodnikowi prawo do jednostronnego rozwiązania kontraktu z winy klubu w przypadku gdy klub opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia za okres dwóch miesięcy, co powinno skłonić kluby do bardziej terminowego płacenia należności zawodnikom. Drugim takim nowym rozwiązaniem, wydaje się dużo skuteczniejszym, mogą być zmiany w podręczniku licencyjnym dla klubów Ekstraklasy na sezon 2015/16 [1] (dalej: podręcznik licencyjny) związane z zaległościami wobec pracowników klubu,[...]

 Do góry