Sąd sportowy ad hoc podczas Igrzysk

    •  Łukasz Jabłoński
  • Komentarze

W Rio de Janeiro trwają XXXI Letnie Igrzyska Olimpijskie. Jest to wydarzenie niezwykle doniosłe, nie tylko dla każdego kibica sportowych emocji, ale również dla prawników zajmujących się prawem sportowym profesjonalnie, jak i tych zaczynających swoją przygodę z tą dziedziną prawa. Podczas ponad dwutygodniowych zmagań sportowych, Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (dalej: „CAS”) powołał dedykowaną wielkim imprezom sportowym, Izbę ad hoc CAS (dalej: „Izba”), której najważniejszą funkcją jest rozwiązywanie sporów sportowych, wymagających nagłości i szybkości[...]

Międzynarodowy certyfikat transferowy - cz. II

W poprzedniej części artykułu została przedstawiona procedura uzyskania ITC, w sytuacji modelowej, w której żadna ze stron biorących udział w procesie rejestracji nie kwestionuje podstaw jej dokonania.

W praktyce oczywiście prawo klubu do rejestracji zawodnika jest często kwestionowane, a federacja, w której poprzednio został zarejestrowany zawodnik może odmówić wydania certyfikatu. Procedurę związaną ze sporami związanymi z wydaniem certyfikatu opisuje poniżej. [...]

Międzynarodowy certyfikat transferowy – cz. I

Międzynarodowy certyfikat transferowy – uwagi ogólne

Międzynarodowy certyfikat transferowy („International Transfer Certificate”, w skrócie „ITC”) jest niezbędnym dokumentem w procesie dokonywania zmiany przynależności klubowej piłkarzy klubów różnych federacji narodowych.

Zasady regulujące procedurę uzyskania certyfikatu oraz związane z nim wymagania określa Regulamin FIFA dotyczący statusu oraz transferu zawodników, którego obecnie obowiązująca wersja weszła w życie w kwietniu 2015 roku ([...]

Mechanizm solidarności przy transferach międzynarodowych

Mechanizm solidarności w futbolu („solidarity mechanism”) polega na przekazywaniu określonej części kwoty transferu zawodnika na rzecz klubów, które brały udział w jego piłkarskiej edukacji.

W założeniu mechanizm ma umożliwić małym klubom, często działającym na stricte niekomercyjnych zasadach, partycypacje w ekonomicznym sukcesie wychowanego przez siebie zawodnika. Mechanizm nagradza więc kluby za ich wkład w rozwój i wychowanie profesjonalnych zawodników. [...]

Rozwiązanie kontraktu trenerskiego

W niedawnym artykule opisywaliśmy najważniejsze zmiany dotyczące treści kontraktu trenerskiego wynikające z uchwały Zarządu PZPN z dnia 12 grudnia 2014 roku dot. zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym, a trenerem piłki nożnej (dalej jako „Uchwała”). Uchwała weszła w życie 1 stycznia 2015 roku, uchylając jednocześnie uchwałę nr III/25 z dnia 8 czerwca 2000 roku Zarządu PZPN dot. „Zasad” regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym, a trenerem piłki nożnej. Uchwała jednak, oprócz wymogów co do treści kontraktu trenerskiego, reguluje również[...]

Występ w rezerwach może uniemożliwić jednostronne rozwiązanie kontraktu przez klub

Jedną z bardziej istotnych zmian wprowadzonych przez PZPN w marcu tego roku jest umożliwienie obu stronom kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej - rozwiązania kontraktu na mocy jednostronnego oświadczenia złożonego drugiej stronie bez konieczności korzystania z pośrednictwa PZPN. Dziś chciałbym odnieść się do jednej z podstaw umożliwiającej takie działanie ze strony klubu tj. sytuacji odpowiednio długiej niezdolności zawodnika do gry.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 54/ II Zarządu PZPN (dalej jako „Uchwała”) klub na podstawie art. 8 ust. 5 lit.[...]

 Do góry